Έλεγχος του νέου νεφρού
 

Βιοψίες του Νεφρού

Η ομάδα που σας έχει αναλάβει, μπορεί να κρίνει αναγκαίο να πάρει δείγμα του ιστού του νέου σας νεφρού για να παρακολουθήσει την πρόοδο σας. Αυτή η διαδικασία που λέγεται βιοψία πραγματοποιείται στο νοσοκομείο για τον έλεγχο απόρριψης ή άλλων πιθανών προβλημάτων. Πριν τη βιοψία θα σας γίνει ένεση για τοπική αναισθησία από την μεριά του νέου νεφρού μια ειδική βελόνα θα εισαχθεί για να πάριε ένα μικρό δείγμα από τον ιστό του νεφρού το οποίο θα εξεταστεί σε μικροσκόπιο. Μετά από αυτή τη διαδικασία πρέπει να μείνετε στο κρεβάτι για τουλάχιστον 4 ώρες.

 

Επισκέψεις ελέγχου

Τους πρώτους μήνες αφού βγήκατε από το νοσοκομείο, είναι σημαντικό να επισκέπτεστε τη μονάδα μεταμοσχεύσεων ή το νεφρολόγο σας μια ή δύο φορές την εβδομάδα. Ο σκοπός αυτών των επισκέψεων είναι να παρακολουθηθεί η πρόοδος σας και να εντοπιστούν πιθανές επιπλοκές.  Σε κάθε επίσκεψη, η λειτουργία του νεφρού σας θα αξιολογείτε προσεκτικά και θα σας γίνει έλεγχος για μολύνσεις. Θα σας ζητηθεί δείγμα αίματος για να μετρηθούν τα επίπεδα tacrolimus και cyclosporin μέσα στο αίμα και να τροποποιηθούν ανάλογα οι δόσεις των φαρμάκων. Περισσότερο φάρμακο μπορεί να οδηγήσει σε μολύνσεις ενώ λιγότερο σε απόρριψη του νεφρού. Όσο μειώνονται τα ρίσκα μολύνσεων και απόρριψης τόσο μειώνεται και η συχνότητα των επισκέψεων ελέγχου.