Πλεονεκτήματα της μεταμόσχευσης
 

Σύντομη Περιγραφή: Η μεταμόσχευση είναι τώρα μια διαδικασία με υψηλά ποσοστά επιτυχίας που θεωρείται εγχείρηση ρουτίνας για ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες στα νεφρά, το ήπαρ, την καρδιά ή τους πνεύμονες. 
 
Πλεονεκτήματα της μεταμόσχευσης:

Η μεταμόσχευση είναι τώρα μια διαδικασία με υψηλά ποσοστά επιτυχίας που θεωρείται εγχείρηση ρουτίνας για ανθρώπους με σοβαρές ασθένειες στα νεφρά, το ήπαρ, την καρδιά ή τους πνεύμονες. Είναι η θεραπεία που επιλέγεται για την καταπολέμηση πολλών ασθενειών, αλλά πολύ συχνά δεν υπάρχουν κατάλληλα όργανα να αντεπεξέλθουν στην συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για μεταμόσχευση.