Ποιός χρειάζεται μόσχευμα;
 
¶νθρωποι που πάσχουν από μία νόσο που έχει καταστρέψει σε σημαντικό βαθμό ένα κρίσιμο όργανο, συνήθως τους νεφρούς, την καρδιά ή το ήπαρ τους.
Οι πλέον συνηθισμένες νόσοι που οδηγούν σε σοβαρή οργανική βλάβη και σε ανάγκη για μεταμόσχευση είναι:
Νεφροί: σπειραματονεφρίτιδα (φλεγμονή των νεφρών), διαβήτης, υπέρταση και νεφρική ανεπάρκεια κυστικής αιτιολογίας.
Ήπαρ: κίρρωση, μερικά είδη χρόνιας ηπατίτιδας, οξεία ηπατική ανεπάρκεια ή φλεγμονή των χοληφόρων πόρων που οδηγείται στο ήπαρ (πρωτοπαθής σκληρυντική χολαγγειίτιδα)
Καρδιά: στεφανιαία αρτηριακή νόσος