Από που προέρχονται τα όργανα για μεταμόσχευση;
 

Τα όργανα προέρχονται από δύο πηγές:

¶τομα που είναι εγκεφαλικά νεκρά σε μία νοσοκομειακή μονάδα εντατικής θεραπείας.  Ο εγκεφαλικός θάνατος σημαίνει ότι η παροχή αίματος στον εγκέφαλο έχει σταματήσει και δεν μπορεί να επανέλθει. Εάν το άτομο είναι συνδεδεμένο σε μία συσκευή αερισμού (αναπνευστική συσκευή) και η καρδιά του δεν έχει ακόμη σταματήσει, τότε μερικά από τα όργανά του μπορεί ακόμη να λειτουργούν και να είναι κατάλληλα για δωρεά, εάν ληφθεί άδεια από την οικογένεια του ατόμου αυτού. 
Δωρεά από ζωντανό δότη, ο οποίος είναι συγγενής ή έχει συναισθηματικό δεσμό. Γίνεται μία όλο και περισσότερο συχνή πηγή δωρεάς νεφρών. Η μεταμόσχευση νεφρών από ζωντανό δότη είναι συχνά εξαιρετικά επιτυχής.